top of page

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA: INOVATYVI IR TVARI ŽELDYNŲ PRIEŽIŪRA – SKAITMENINIS
EFEKTYVUS ŽALIŲJŲ ERDVIŲ VALDYMAS


INTERNATIONAL CONFERENCE: INNOVATIVE AND SUSTAINABLE GREEN SPACE CARE - DIGITALLY EFFICIENT GREEN SPACE MANAGEMENT

2024 m. balandžio 19 d., 9.30 - 16.30 I Girionys / 
19 April 2024, 9.30 - 16.30 I Girionys

Registracija į konferenciją / Conference registration

KONFERENCIJOS VIETA. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Liepų g. 1, Girionys, Kauno rajonas.

CONFERENCE PLACE. Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
Address: Liepu str. 1, Girionys, Kaunas distr., Lithuania

ORGANIZATORIAI. KMAIK Miškininkystės Katedra bendradarbiaujant su GreenAreasEU ir R3GIS kompanija.

ORGANIZERS. KMAIK Forestry department and GreenAreasEU in collaboration with R3GIS (Italy)

 

Informacija lietuviams / Information for Lithuanian's

Konferencijos klausytojų registracijos mokestis - 15 eurų, pervedant į  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos sąskaitą LT83 7300 0100 7419 7742,  nurodžius mokėjimo paskirtį – „Už balandžio 19 d. konferenciją“.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: KMAIK Miškininkystės Katedros vedėjas

Contact person for inquiries: Head of the Department of Forestry at KMAIK
Tadas Vaidelys | t.vaidelys@kmaik.lt |+ 370 68432828

 

Daugiau informacijos apie produktą / More information about the product: www.r3gis.com/greenspaces

bottom of page